Svensk Bilprovning. Med livet som insats

 

MED LIVET SOM INSATS

I januari 2016 köptes en husbuss Scania Superdelta K113- 92. Enligt säljaren Rallycrossföraren Linus Holmlund från Gargnäs så skulle fordonet vara i gott skick. Linus visade upp det senaste besiktningsprotokollet från (Svensk Bilprovning) där det framgick att fordonet hade fått nedslag på bromsar, vindrutetorkare, glappande styrled, samt några andra mindre åtgärder, något som enligt protokollet skulle vara åtgärdade. Samtidigt visades tidigare protokoll där det framgick att det inte fanns några allvarliga fel på bussen. Eftersom bussen hade fått anmärkningar som var åtgärdade samt att säljaren själv hade utfäst att det inte fanns några dolda fel, så litade man lita på det. Naturligtvis så kontrollerades bussen i den mån det nu var möjligt.

Juni 2016 så blev det dags för årlig kontrollbesiktning. Då fick bussen nedslag på rostskador i rambalkar, Id nummer saknades också i ramen. Vid en närmare kontroll visade sig att bussen hade omfattande rostskador i rambalkarna, så omfattande att den var livsfarlig att färdas på väg. Bägge bakaxlarna är på väg att släppa från sina infästningar. Tänk då att bussen med en totalvikt på 20 ton kördes från Gargnäs till Stockholm en sträcka på drygt 81 mil samt andra resmål.

Svensk Bilprovning med chefstekniker Morgan Isacsson med kollegor gjorde en okulärkontroll av bussen den 23 september 2016, efter en begäran från Tommy Persson som är chef för mellan Norrland för Svensk bilprovning. Då kunde man konstatera att två besiktningsmän från Svensk Bilprovning (Sorsele) hade begått grovt tjänstefel och grovförsummelse. Dessutom skedde det två gånger eftersom bussen fick göra en efterkontroll i (Lycksele) och det var samma personer som gjorde efterkontrollen.

Bussen kontrollerades även av Scania i Södertälje där man kunde konstatera att bakaxlarna kunde släppa från sina infästningar när som helst. Citat: De skulle inte köra en meter med den här bussen. Det var det värsta de hade sätt konstaterade man.

Se filmlänken:

https://youtu.be/NCnmvmcmjeM

Trots att det har framkommit grova allvarliga tjänstefel i ju med tjänsteutövning så vägrar Svensk bilprovning vars ledning VD Benny Örnefors samt marknadschefen Maria Sandström Andersson att ta sitt ansvar. De menar kort och gott att de inte hade gjort något fel även att deras Chefstekniker Isacsson samt chefen för mellan Norrland Tommy Persson medgett att det har begått ett allvarligt tjänstefel, samt att Isacsson har författat ett internt protokoll. Ett protokoll som ledningen vägrar lämna ut trots att det är skriftlig bevisning i rättssak.

 Här får ni se några omdömen från några bilister och yrkeschaufför som har sett filmen.

https://youtu.be/2aVq0d_jM_Y

Vad tycker ni? Sprid detta vidare.


RSS 2.0